Bibliografia

1.
     Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929.
2.
     Caltíková,M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry výber B. Enigma, Nitra 2000.
3.
     Haman, A.: Jan Neruda – 150. Výročí narození. Státní knihovna ČSR. Praha 1984.
4.
     Obert, V. – Ivanová, M. – Žembreková V.: Literatúra 2. Poľana. Bratislava 2000.