Ján Neruda – životopis

Ján Neruda sa narodil 9.7.1834 na Malej Strane v dome „U Dvou Slunců“, ktorý je jeden z najznámejších v Prahe. Jeho otec Antonín bol vojnovým vyslúžilcom a neskôr predavačom, matka Barbora bola nábožensky založená a musela si privyrábať ako slúžka, lebo musela uživiť rodinu.

         Od roku 1841 začal navštevovať akademické gymnázium v Prahe. Už tu sa pokúšal literárne tvoriť spolu s hŕstkou kamarátov. Postupne sa z nich vyformovala skupina Májovcov, ktorá v roku 1858 vydala almanach Máj. Týmto sa hlásili k odkazu Karela Hyneka Máchu. Ešte pred tým sa však zúčastnil revolúcie 1848, ktorá na neho spravila veľký dojem a vzbudila v ňom ešte väčšie vlastenecké cítenie a myšlienky slobody a rovnosti.   Podobne ako Mácha sa rozhodol ísť študovať na Karlovu univerzitu v Prahe právo a filozofiu. Štúdia však nedokončil z finančných dôvodov a začal sa naplno venovať literárnej činnosti. V roku 1852 sa stretol s Annou Holinovou, do ktorej sa hneď zamiloval a Neruda ich vzťah zakomponoval do svojich diel.

         V 50. rokoch sa aktívne podieľal na programe mladej literárnej generácie v časopise Obrazy života. To ho postavilo do roly novinára a od roku 1860 sa začal venovať novinárskej kariére profesionálne. Postupne sa jeho články stávali obľúbenejšími a tak začal pracovať pre viac časopisov naraz. Medzi najznámejšie patria: Obrazy života, Rodinná kronika, Květy, Hlas a Lumír. Natrvalo však pôsobil ako redaktor v časopise Národní Listy. Do tohto časopisu prispieval predovšetkým fejtónmi, ktorých napísal vyše 2000. Tieto fejtóni vyšli aj v niekoľkých zbierkach. Neprestával však sledovať dianie na Malej Strane, ktorá ho fascinovala a neustále si robil o nej poznámky.

         Začal si uvedomovať, že potrebuje následníkov, aby zachovali boj o umeleckú slobodu. Preto od roku 1863 usporiadaval Poetické besedy, kde sústreďoval básnikov v jeho veku ale aj oveľa mladších. Počas života bol verný svojej vlasti a do zahraničia cestoval len pár-krát a len na krátku dobu.

         V roku 1879 ochorel na zápal žíl a prestal písať divadelné a literárne kritiky. Neskoršie sa poranil a bol pripútaný na lôžko. Ján Neruda zomrel 22.8.1891 v Prahe.