Jan Neruda – dielo

Jan Neruda
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ
Vyšlo vo vydavateľstve Tatran, Bratislava 1979.
Ján Neruda (1834 – 1891): je významným predstaviteľom realizmu v českej literatúre. V druhej polovici 19. storočia stál v popredí českého kultúrneho života ako publicista, básnik, prozaik a literárny kritik. Narodil sa v Prahe na Malej Strane, v prostredí o ktorom neskôr napísal dielo Povídky malostránské, ktoré sa považuje za jeho najlepšie dielo. Napísal zbierky próz Pražské obrázky, Arabezky, Parížske obrázky, Rúzní lidé… Písal aj básne, jeho básnické dielo tvorí šesť zbierok: Hřbitovní kvítí, Knihy veršú, Písne kozmické, Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční.
Doktor Kazisvět
V tejto poviedke Neruda opisuje doktora Herberta, lekára, samotára, človeka, ktorý nevyužíval svoje vedomosti v praxi. Snažil sa ľuďom vyhýbať a neprijať žiadneho chorého. Toto sa ľuďom nepáčilo a začali sa Herbertovi posmievať. Jedného prekrásneho júnového dňa sa doktor vracal z prechádzky a cestou stretol smútočný sprievod. Nešťastnou náhodou spadla truhla na zem, a spod veka truhly vyčnievala ruka nebohého pána Scheplera. Doktor chcel telo nebohého uložiť nasäať správne do truhly, ale zistil, že pán Schepler ešte žije. Dav ľudí si však spočiatku myslel, že Herbert snáď už načisto potratil rozum a dali mu prezývku „Kazisvět“. Jemu sa však podarilo pána Scheplera priviesť k životu, čím si získal veľkú popularitu. Hoci sa stal obľúbeným, naďalej zostáva sám a ľudí si nevšíma.
Hastrman
Autor opisuje typ samotára. Dej sa odohráva okolo pána Rybára, obyvateľa starej Prahy. Nosil zelený oblek so zlatými gombíkmi. Keď sa rozprával s cudzincami, veľmi používal slovo more, vďaka čomu mu obyvatelia dali prezývku Hastrman. Bol vždy veselý a vysmiaty, ľudia ho považovali za boháča, mysleli, že pán Rybár je majiteľom množstva drahých kameňov, a to len preto, že raz sám povedal, že zem, v ktorej žije, je zem bohatá, a že je na to hrdý. Navštívil však jedného prírodovedca, ktorý mu povedal, že jeho kamene nemajú takmer žiadnu cenu. Hrdosť Hastrmana opadla a kamene začal vyhadzovať von oknom. Manžel jeho dcéry (pán Šajvl)ho zbadal a zabránil mu v tom pokračovať a presvedčil ho, že význam človeka nespočíva iba v peniazoch a bohatstve.
PŘIVEDLA ŽEBRÁKA NA MIZINU
Tato povídka vypráví o žebráku panu Vojtíškovi. Lidé, kteří věděli, že nic nemá, mu s radostí dali malou almužnu, aby měl alespoň na jídlo. Pan Vojtíšek žil vlastně jen z toho, co mu kdo dal. Vlastně nevypadal ani na žebráka, protože jeho oděv byl vždy čistý. Když jednou vyšel z kostela, šel pomalu přes náměstí a za ním vyšla žebračka, které se říkalo “baba miliónová”. Žebračka si chtěla pana Vojtíška vzít, ale on ji nechtěl. Když jí řekl, že má velké bohatství a chodí žebrat jen proto, aby byl ještě bohatší. Od té doby nechtěl panu Vojtíškovi nikdo nic dát. Nakonec v zimě, v bídě z hladu zemřel.