Obraz Malej Strany

Malá Strana je štvrť v Prahe. V 40. a 50. rokoch bola od ostatnej Prahy takmer úplne izolovaná. Ľudia si tu žili v akejsi komunite a okolie (zvyšok Prahy) pre nich vôbec neexistovalo. Malá Strana je najmenej veľkomestská, najmenej dotnutá vývojom. Je to akési malé mesto uprostred veľkomesta.
Ľudia tu žijú v zdanlivo idylických podmienkach. Lenže pod povrchom tichej, kľudnej Malej Strany sa odohrávajú veľké udalosti, vrcholia ľudské tragédie, prebieha zápas dobra a zla. Veľmi výrazný je boj nového proti starému a odumieranie starých pomerov.
Hlavnými motívmi Malej Strany sú boje nového proti starému, ľudská dôstojnosť a túžba po spravodlivosti a slobode.
Takmer každý z Malej Strany mal malomeštiacke zmýšlanie. Prejavovalo sa to pokrytectvom, vypočítavosťou, nadradenosťou, túžbou po majetku a klebetami.
V takomto malomestskom prostredí si ľudia všímajú, ako človek vyzerá, čo má oblečené. Pokiaľ neprejaví biedu, nebudú ho ani oni považovať za biedneho.
Aj jedna jediná klebeta môže viesť až ku tragédii a pán Vojtíšek umrie od hladu alebo sa pán Vorel obesí vo vlastnom obchode. Záhadné kamene pána Rybára robia z neho bohatého človeka vo svojich očiach a aj v očiach ostatných, lebo je majiteľom niečoho. Keď zistí, že nemajú cenu, cíti sa nešťastný. Je tu zachytený aj typcký malomeštiacky strach, aby dievča (slečna Klárka) neostala „na ocot“. Ale nachádzajú sa tu postavy, ktoré nemajú strach pred verejnou mienkou a žijú si ako chcú (Kazisvět).