Pan Ryšánek a pan Schlegl

 
Obsah:

    Do hostinca „u Štajniců“ chodila len vážená spoločnosť. Pri jednom so stolov v tomto hostinci sedeli dvaja všeobecne uznávaný páni: Ryšánek a Schlegl. Sedeli síce pri jednom stole, ale neboli obrátený jeden k druhému. Sedeli tvárou od seba, obidvaja sa mlčky pozerali na gulečník. Nikto nevie aká náhoda ich dala dokopy ku jednému stolu, ale sedeli taam spolu vždy rovnako už jedenásť rokov.

         Nepriateľstvo medzi nimi bolo staré a nesmieriteľné. Príčinou ich nenávisti bola žena. Milovali tú istú. Najprv sa prikláňala k jednému (Ryšánek), no potom nečakane skončila v objatí toho druhého (Schlegl).

         Jedného dňa prišiel do hostinca a sadol si ku stolu len pán Schlegl. Mal výbornú náladu a dobre sa zabával. Až neskoršie sa zistilo, že pán Ryšánek je chorý. Zatiaľ čo pán Schlegl kraľoval v hostinci, pán Ryšánek sa doma zotavoval.

         Po niekoľkých mesiacoch sa pán Ryšánek vrátil. Sadol si opäť tam kde predtým a chcel si zapáliť, lenže nemal tabak. V tom ho pán Schlegl ponúkol svojím tabakom. On si síce nezobral, ale odpovedal. No a od tej doby sa pán Ryšánek a pan Schlegl začali spolu rozprávať.
Charakteristika postáv:

    Pán Ryšánek:

    Bol to obchodník s látkou. Na základe tohto obchodu zbohatol a preto to už zanechal. Z dvojice bol starší. Už nebol najzdravší, často býval slabý a chorý. Šedé oči používali okuliare. Hlavu pokrývali šedé vlasy. Celá jeho tvár bola vpadnutá a strašne bledá. Rozprával mäkko a rozvláčne.

         Pán Schlegl:

         Bol obchodníkom s železom. Takisto zbohatol a už dávno nepracoval. Mladší než pán Ryšánek. Zavalitá postava, takmer bez krku. Čiernovlasý, s ružovou tvárou. Bol fyzicky silnejší, hovoril krátko a úsečne. K nemu sa priklonila žena, o ktorú sa bili. Pokým bol pán Ryšánek chorý, on sa správal tak akoby bol rád, že pri ňom nik nesedí.

    Konflikt:

    Hlavný problém bol v nenávisti a zatrpknutosti týchto dvoch pánov. Nenávideli jeden druhého z celej duše. Zvádzali medzi sebou veľkú bitku. Bojovali mlčaním, opovrhovaním. Ale stále nebolo rozhodnuté. Obidvaja nenávideli s rovnakou hrdosťou. Ak niekto spýtal pána Schlegla na pána Ryšáneka a naopak, nikdy neodpovedali. Pri jednom stole sedeli snáď z pýchy, vzdoru a z neoblomnosti.
Problém:

    Ich problémom bolo, že boli až príliš hrdý na to, aby sa pomerili. Keby si uvedomili, že už dávno by sa mohli pomeriť, bolo by im lepšie. Lenže oni zostali zatrpknutý. Keby nebolo choroby pána Ryšáneka, tak by sa nikfy nedali spolu do reči. Každý malostrančan si ich vážil, lenže nikto im nechcel pomôcť. Všetci si ivh všímali, ale nechali ich tak. Nemilosrdne odolávali jeden druhému už jedenásť rokov. Je to pobodné ako s Kazisvětom. On nenávidel spoločnosť a tá nenávidela jeho.