Povídky Malostranské

V roku 1878 vydal Ján Neruda toto dielo, ktoré sa stalo jedinečným skvostom českej prózy 19. storočia. Zhrnul tu poviedky, ktoré uverejňoval v rôznych časopisoch v rokoch 1875-78 a uviedol ich ďalšou poviedkou Týden v tichém domě, ktorú napísal už v roku 1867. Za Nerudovho života vyšli Malostranské povídky druhýkrát v roku 1885 a po jeho smrti vychádzali znova a znova v mnohých vydaniach. Sú jedným z mála českých diel, ktoré boli preložené do svetových jazykov.
Dej sa odohráva na Malej Strane, kde Neruda žil viac ako 35 rokov a za túto doby zhromaždil niekoľko pikantných príbehov. Tieto poviedky zachytávajú život na Malej Strane v 40. a 50. rokoch 19. storočia. Sú tu zachytené len postavy, ktoré Neruda dobre pozná. Zo všetkých trinástich poviedok cítiť osobné svedectvo.
„Jest především zapotřebí, abychom se lidi znát naučili, život jejich, a tedy také jejich potřeby, radosti i žaly prozkoumali, potřebujeme tedy například hlavně věrné povídky ze života, obrazy lidí ve všech poměrech, sbírky pravdivých příkladů, zkušenosti nevymyšlené a skutečné.“
    (Ján Neruda)