Zoznam citovanej literatúry

1.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 120.

2.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 124.

3.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 127.

4.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 124.

5.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 150.

6.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 155.

7.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 151.

8.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 151.

9.
      Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 156.

10.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 157.

11.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 165.

12.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 158.

13.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 169.

14.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 167.

15.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 168.

16.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 170.

17.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 168.

18.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 170.

19.Neruda, J.: Povídky Malostranské. Nakladateľstvvo L. Mazáč, Praha 1929, str. 166.